Trajtime Dhembesh

Në shoqërin e sotme, paraqitja është shumë e rëndesishme.Përderisa gjykimi bazohet vetëm në paraqitje mund të jetë sipërfaqsor dhe jo pasqyruesi i vertet i personalitetit tuaj, ende mund të ndikoj në mënyrën sesi njerezit mendoj për ty.

Kur ju flisni, njerëzit përqendrohen ne fytyrën tuaj, në sytë tuaj dhe dhëmbet.

Njerëzit venë re një gojë natyrale, dhëmbët dhe buzëqeshen.Një goje e pa mirëmbajtur, për shkak të kaviteteve, mbushjeve defektive, mishit të dhëmbëve të sëmurë ose dhëmbë të shtrembër ose me formë të çrregullt vihen re gjithashtu. Njerezit shpesh do krijojnë mendime për ju duke u bazuar në atë çfarë ata shikojnë.

Çdokush do të deshte të kishte një buzëqeshje të përkryer, por jo gjithmon natyra ta fal një të tillë. Megjihëse ti je një nga ata me fat i cili nuk ka patur nevoj të perdori tela dhëmbesh, nje situatë e trishtuar dhe e ashpër e jetes, bashkëngjitur veseve të tilla si pirja e cigares apo pirja e kafes, gjithmonë të pa evitueshme ciflosjet, njollat apo një paraqitje dinjitoze.

Qëllimi i bukuris dentale është të përmirësoj ose të ndyshoj paraqitjen e dhëmbeve tuaj. Deri më së fundmi, nuk mund të beje dot më tepër për te përmirësuar paraqitjen e dhembve tuaj përveçese ti kontrolloje 1 ose 2 herë në vit. Në dekadën e fundit sebashku me zhvillimet ne materjalet e stomatologjis dhe teknikat rruajtësee kanë bërë të mundur për ne të kemi një model perfekt dhëmbesh që i rreziston ndyshimeve të ngjyres dhe pothuajse janë po aq të fortë sa origjinalët. Bukura dentale mund te ndyshoj imazhin tuaj vetjak, në veçanti për njerëzit me dhëmbe të dëmtuar  apo të deformuar. Edhe proçedurat më të thjeshta si zbardhuesit(bleaching,) apo agjentet zbardhues(bonding) mund të jenë çelësi i besimit në veten tuaj.

Një nga anët e mira të  bukuris dentale është se puna perfundimtare është shumë thejshë e parashikushme. Nëse ju vendosni te mbushni nje të çarë, ose një njollë të fshehur që me shumë mundesi do të krijoj situata te pa këndëshme më vonë. Ne kemi shumë metoda për riformimin, restaurimin ose ndyshe ndyshimi i paraqitjes së dhëmbëve.

Këtu është një listë e pjesëshme e procedurave dentale që mund të ndyshoje lookun e dhëmbëve tuaj:

 • Zëvendësimi  i mbushjeve të dekoloruara te dhëmbët e përparmë (frontal).
 • Zbardhje dhëmbesh me tone të pështatçme.
 • Mbushje hapësirashmidis dhëmbëve.
 • Mushje dhembesh me mbushje që i perngjan ngjyrës së dhëmbëve (në vend të mbushjeve me metal apo zhivë)
 • Ura apo këllëf dhëmbësh për dhëmbët mbrapa.
 • Drejtim i dhëmbëve të shtrembërt me orthodontics(komplet strukturën e dhëmbit) ose duke riformuar enamelin tuaj natyral.
 • Porcelan ose verner ngjitës(resin veneers) për të ndyshur formen dhe zgjatimet e dhëmbëve(bonding)
 • Operacion estetik deri te mishrar e dalë të dhëmbëve të cilët janë te deformuar.
 • Resaturimi i dhëmbeve te vjetëruar apo të shkurtër në formën e tyre të përshtatçme.
 • Mbushja e gryerjeve të furçes së dhëmbëve.
 • Mbulon indet gingivë (mish i dhëmbëve) në sajë të sprapsjes me zhëvendësimin e nje pjese të hollë indore të shëndetçme te vëndi i dëmtuar (grafts)
 • Zëvndësimi i dhëmbëve që mungojn me urra dhe impjante.
 • Zëvendësimi i këllëfit te dëmtuar dhe jo të pashëm.
 • Bën dhëmbët të duken më të gjatë ose më të shkurtër.