Gingivoplasti përfshin riformimin mjekësor të indeve të gingivës përreth dhëmbit me gingivë të shëndetçme. Keto bëhen nga periodentistët tanë, të cilët janë specializuar në trajtimin e gingivës dhe strukturat e tjera ndihmëse të dhëmbit. Mund të ndihmoj duke i dhënë dhëmbit formë më natyrale. Kjo proçedurë mund të përdorët për të rreguluar keqformimet apo gingivën asimetrike të shkaktuar nga gjenetika, sëmundje apo trauma, dhe mund të bëhet veçanërisht për qëlime estetike. Gingivopasti shpesh bëhet vetëm por mund të bëhet gjatë ose pas Gingivectomi, e cila heq gingivën e tepërt dhe shatrimi i cili shton inde te vija e gingivës.

Pas gingivopasti, një veshje periodentale (një tip fashoje) do të vendoset në gingivën tuaj. Kjo lihet aty për një javë deri në 10 ditë, gjatë të cilës ju duhet të ndiqni një djetë të kujdesshme dhe evitimin e ushqimeve djegëse dhe të forta. Ne mund tju japim recetë për mjekimin e dhimbjes dhe shplarës goje klorohexidine