Kirurgjia estetike - Operacion plastik i hundes

Q’ështe estetika e hundës?
Operimi  i hundës në  literatur e njohur me emrin Rhinoplasty, është  një  operim (ndërhyrje kirurgjike) i riformimit të hundës.
Cilat duhet të jenë qëllimet e kirurgjisë rhinoplasty?
Duke shikuar strukturën egzistuese dhe përqindjen e hundës me fytyrë rhinoplasty
A.përputhja e hundës me pjesët e tjera të fytyrës
B.brenda hundës(rrënja e hundës,pjesa e mesme dhe maja e hundës)e balancuar
C.gjithë qëllimi është që funkisoni i frymëmarjes të jetë e shëndetshme

Në  rhinoplasty qfarë nderhyrjë estetike duhet bërë?
1.Zmadhimi ose zvoglimi i hundës
2.Hollimi i majës së hundës
3.Shtimi ose eliminimi i lartësisë së hundës
4.Ndryshimi i këndit hundë-buzë,dhe hundë-ballë
5.Qëllimi është që në pjesën e mesme të hundës kërcat e kockave të daluna të eliminohen.


Nga ana funksionale qfarë bëhet në operacionin  rhinoplasty?
Në  ndërhyrje të estetikës së hundës  përpos ndërhyrjes estetikale gjithashtu  bëhen ndërhyrje edhe në kërcën e murit ndarës e quajtur septum,asimetri   dhe në raste kur pacienti ka pengesa me frymëmarje,të gjitha këto ndërhyrje  kryhen  nga një specialistë i kirurgjisë plastike.
Për më shumë  informacione (pacienti para dhe pas operimit,qmimet etj) ju mund të na dergoni në adresën tonë.Të gjitha pyjetjet që ju bëni do tju përgjgjigjen mbrenda ditës. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Të gjitha këto do të bëhen me kujdes që të mos ketë pacienti probleme në frymëmarje.
Rinoplasty,jo vetëm një ndërhyrje e  rregullimit të formës së hundës,por gjithashtu është edhe një operim e cila mundëson rregullimin mbrenda në kockën dhe  në muskujt e shtrembëruara(devijim)ose e njohur si mishi i hundës e lidhur në konka hipertofilet problemet e frymëmarjes.
Tek pacientët që egziston devijimi në qoftë se hunda nga pamja e jashtme ka një formë të pa pëlqyer atëher ne të njëjtin operim(nderhyrje) mund të bëhet edhe rregullimi i frymëmarjes.Për arsye se ndërhyrjet në rast se bëhen në seansa të ndryshme atëher shkalla e suksesit do të jetë më e ulët.

Estetika e hundës në kirurgjinë estetike është një operim i dalluar.
Kjo ka  dy arsye.Së pari hunda është një organ e cila gjendet në qendrën e fytyrës dhe një ndërhyrje më e vogël që bëhet mund të  vërehet shumë lehtë. Arsyeja e dytë është se hunda jo vetëm se është organ e cila kryen procesin  e frymëmarjes  për ashtin ,kërcat edhe hundën edhe lëkura e hundës në procesin e frymëmarjes kryen funksion të rëndësishëm .Duke i  dhënë hundës një pamje të re gjatë këtyre ndryshimeve duhet të kemi kujdes që mos ti dëmtojmë këto funksione dhe nëse ka ndonjë problem në frymëmarje këtë duhet ta shërojmë .Për këtë arsye estetika e hundës dallon nga operacionet tjera estetike përndryshe nga këto mund të thuhet se për këto ndërhyrje duhet të kemi më shumë njohuri ,aftësi dhe shkathtësi .

Rëndësia e bisedës në mes  mjekut dhe pacientit.
Para operacionit rinoplastik bisedimi në mes  mjekut dhe  pacientit luan rol të rëndësishëm.Duhet të dihen prijtejt e pacientit nga ana e mjekut dhe këto pritje duhet të shpjegohen se sa janë të vërteta dhe sa jo dhe se sa mund të realizohen këto.
Në të gjithë njerëzit e botës ashti,kërca dhe struktura e lëkurës së hundës ka tipare të ndryshme.Prandaj për cdo pacientë rrezultati mund të jetë i ndyshëm.Në fund të kësaj rol të rëndësishëm luan lëkura ,kërca dhe ashti i lëkurës .Tek personat me lëkurë të hollë gjatë ndërhyrjes së kërcës dhe ashtit  jo vetëm që mund të mirren rrezultate të mira ndërsa tek hunda e trash dhe yndyrshme kjo ndërhyrje nuk mund të ketë rrezultat,po të barabartë .

Rhinoplastika nuk është  vetëm zvoglimi i hundës
Gjatë ndërhyrjes estetike të hundës qëllimi është që të fitohet një formë e re hunde mirëpo pa i humbur tiparet frymëmarjes si dhe të fitohet një formë që përshtatet me ndryhsime tjera të fytyrës.Cdo ndërhyrje estetike e hundës nuk do të thotë zvoglim  hunde.Nëse gjatësia dhe lartësia e hundës nuk pershtat me formacione tjera të fytyrës për të barazuar këtë ndryshim me shtimin e ashtit dhe kërcave mund të bëhet zmadhimi dhe zgjatja e hundës.Sipas nesh rrezulatati më i bukur estetik është atëher kur nuk vërehet nga personat ndryshimi, një hunde natyrale që përshtatet me formacione tjera të fytyrës dhe pa ndonjë asimetri.


Sa vjec duhet bërë një  ndërhyrje estetike në hundë ?
Rhinoplasty mund të bëhet pas përfundimit të zhvillimit të hundës .Ky kufizim tek vajzat mund të jetë  16-17 vjec ndërsa tek meshkujt 17-18 vjec.
Për këtë operacion estetik  mund të bëni  pyetje doc.Dr Nazim 'it duke e plotësuar  formularin e mëposhtëm .Pytjet që ju do ti bëni do tju kthehen mbrenda ditës

 

nose_contouring01

PACIENTI RINOPLASTIK :ME HUNDË TË

MADHE DHE HARKOR

nose_contouring02

NËPËR  VENDET E HIJEZUARA DUHET HYRË PËRMES VRIMAVE TË HUNDËS

nose_contouring03
ME LİMË MİRET SHTRESA E SHTRAVE DHE HOLLOHET

nose_contouring05
KËRCAT E HUNDËS NË MAJE MIRREN DHE ZVOGLOHEN

PËRMES HUNDËS DHE BUZËS SË EPËRME KRİJOHET KËNDİ İ DUHUR

nose_contouring06

KALLËPİ İ VENDOSUR PAS OPERİMİT NË HUNDË MBETET 7 DİTË


nose_contouring07
HUNDA İDEALE PAS OPERİMİT


 

Pas operimit para daljes  nga spitali pamja e hundës dhe fytyrës

 

Operacioni rinoplastik përafërsishtë  zgjatë 2 orë.Pas operacionit mbi hundë  zbatohet një kalëp termoplastik ( i shkrire në ujë të nxehtë dhe që ngrihet në ujë të ftohët) dhe kjo mbahet tërë ditën.Ne  pas oparacionit rinoplastik brenda hundës nuk vendosim tampon.Kështu që pacienti pas këtij operacioni do të merr frymë lirisht nga vrimat hundës që të kalon një periudhë shërimi të rehatshëm .Përveç kësaj gjatë operacionit aneztezioni i bërë me veprim të gjatë mundëson që pacienti edhe pas operacionit të mos ndiej dhimbje .Megjithatë veçanërisht nën sy formohen enjtjet dhe maviosjet , këto enjte dhe maviosjet më të dukshme mund të zhduken mbrenda një jave tërësisht.

 Kthimi i pacientit në jetë normale pas operacionit Rhinoplastik

 Përkundrazi siç mendohet periudha pas operacionit Rhinoplastik për pacientin është një periudhë pa dhimbje dhe e rehatshme

Pas ditës së 7  kallëpi i vendosur mbi hunde hiqet , mbi hundë vendoset për 3-4 ditë një flaster letre.Shumica e pacientave pas 10 apo 11 dite duke mos u vërejtur se janë të operuar me zhdukjen e të enjturave ata mund ti kryejnë edhe aktivetet e tyre të përditshme.Megjithatë hunda me hark dhe me asht të madh të enjturat mbi hundë mund të zhduken vetëm pas 3-4 jave.

Te pacientat ku nuk vërehet edema (enjturat dhe fortësia ) në lekurën e hundës mbrenda muajve mund të zvogëlohet dhe hunda merr një pamje të bukur dhë të hollë.

 Masat që duhet të  mirren para operacionit rhinoplastik

 Rhinoplastika tek pacinetët mashkullor

 Operacioni më i shpesht që bëjnë meshkujt është Rhinoplastika.Rhinoplastika u rekomandohet personave që vuajnë nga kërhatja që shkaktohet nga zënja e hundës .Cilat janë privilegjet e operacionit estetik të hundës tek meshkujt.?

A nevojitet rishikimi pas operacionit rhinoplastik?

Në kirurgjinë plastike Rhinoplastika vjen në rend të parë që më së shumti mund të ndodhin gabimet.Tek kirurgët më të aftë kjo normë duhet të jetë nën 1%